دانلود پی دی اف کتاب The Red Sea Is Your Blood

[ad_1]

یک عمر که کاملاً به مطالعه زمینه های باستانی دین مدرن غربی ما اختصاص داشت و فراتر از احتمال خطا نشان می داد که کتب آسمانی بزرگ باستان ، که اعتقادات ما بر اساس آن ساخته شده اند ، ریشه ای مصری دور دارند. کتاب حاضر تلاشی است برای توجیه حقیقت این گفته ، یکی از نمادهای باستانی که در کتاب مقدس یهودیت و مسیحیت یافت می شود ، که در دریای سرخ است. این باید از دریچه دید بزرگتر و درک عمیق تری مورد مطالعه قرار گیرد و سرانجام دیده خواهد شد تا قدرت پیامی جدید و بسیار مهمتر را برای دو مذهب که همگی پنهان شده اند ، بدون هیچ تردیدی منتشر کند. نبوغ معنایی. این افشای اهمیت باطنی دریای سرخ در استفاده از کتاب مقدس ممکن است از همان روزهای ابتدایی ، اصلاحات دیگری در یهودیت و مسیحیت داشته باشد. این نه تنها در غرب ، بلکه در کل جهان می تواند دانش جدیدی در زندگی دین و فرهنگ معنوی فراهم کند. – چاپ شده.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Red Sea Is Your Blood