دانلود پی دی اف کتاب The Red Pill Executive: Transform Operations and Unlock the Potential of Corporate Culture

[ad_1]

از طریق 15 سال مشاهده و تجزیه و تحلیل دقیق ، Think Systems، Inc. از تونی گروبال ، جف ولش و برایان وولبرت. (همچنین با عنوان Think شناخته می شود) ، یک نیروی کنترل کننده قدرتمند پنهان شده در دید ساده که در بین مدیران قرص قرمز آشکار شده است را شناسایی کرد. تونی ، جف و برایان رویکرد خود در استفاده از این نیروی کنترل را مدل قرص قرمز نامیدند. هر شرکتی ساختاری نامرئی به نام فرهنگ دارد. اپراتورهای قرص قرمز می فهمند که افراد دیگر از کجا بی اطلاع هستند. فرهنگ تعیین می کند که چگونه تجارت انجام شود و موفقیت چگونه به نظر برسد. برخی فرهنگ ها توسعه را ترجیح می دهند. برخی دیگر ، یک ثبت واقعی در خدمات مشتری است. برای برخی ، این فروش یا P&L است – صرف نظر از رضایت از مخزن یا تجارت. اپراتورهای قرص قرمز با طرح اصلی فرهنگ ، فرایندها ، ابزارها ، زبان ، کارمندان و هر جنبه دیگر را – نه تنها با استراتژی و مأموریت – بلکه برای فرهنگ نیز تراز می کنند. Red Pill Executive به مدیران اجرایی خود و صاحبان مشاغل کوچک در نظافت مدیران خط مقدم خود ، که ابتکارات مهمی را انجام می دهند ، می دهد. این الگوی جدید پتانسیل عظیمی را برای افسران عملیات و اعضای تیم آنها که جرات در آغوش گرفتن آنها را دارند باز می کند. این روش تفکر جدیدی را نشان می دهد که به اپراتورها اجازه می دهد ارزش را بدست آورند و رویکرد یکپارچه ایجاد شده توسط صنعت مدیریت پروژه در پاسخ به خرابی پروژه در مقیاس بزرگ را اصلاح می کند. در مدیر Red Pill ، تونی ، جف و برایان از یک سبک مستقیم صحبت و استعاره های فیلم از ماتریکس ، راکی ​​، عصر فردا و … استفاده می کنند تا نتایج خود را به سبک جذاب و خواندنی ارائه دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Red Pill Executive: Transform Operations and Unlock the Potential of Corporate Culture