دانلود پی دی اف کتاب The Quality of Democracy in Korea : Three Decades after Democratization

[ad_1]

این جلد ویرایش شده به طور رسمی کیفیت دموکراسی در جمهوری کره را در سال 1987 ، سه دهه پس از دموکراتیک سازی ارزیابی می کند. گفته شده است که دو گردش قدرت بعدی کره ثابت می کند که دموکراسی این کشور علی رغم پیشرفت فوق العاده با موفقیت تحکیم شده است. با این حال ، تحولات اخیر نشانه هایی از زوال و عقب نشینی را نشان می دهد. بنابراین ، با استفاده از ادبیات اخیر کیفیت دموکراسی ، این بخش برای پاسخ به این س setsال تنظیم شده است: کیفیت دموکراتیک کره امروز کجاست؟ سه فصل در بخش اول کتاب به جنبه های مربوط به رئیس جمهور ، احزاب سیاسی و نیروی کار سازمان یافته از جمله دیدگاه های مربوط به حکومتداری و امنیت انسانی و همچنین حاکمیت قانون در مورد نقش و عملکرد پیگرد قانونی پرداخته است. این مجموعه چهار فصل در بخش دو دنبال می کند که به ابعاد کیفیت دموکراتیک مانند مشارکت ، آزادی ، برابری و پاسخگویی می پردازد. بخش آخر ، سوم شامل مشارکت هایی در زمینه مسائل مربوط به سیاست بین کره ای است. این کتاب برای دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی که روی کیفیت دموکراتیک کار می کنند و همچنین دانش پژوهان مطالعات آسیایی یا کره ای در سطح دانشکده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی منبع ارزشمندی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Quality of Democracy in Korea : Three Decades after Democratization