دانلود پی دی اف کتاب The Power of Communicating the Family Firm Status : The Positive Effect of Family Firms as a Brand on Consumer Buying Behavior and Consumer Happiness

[ad_1]

مارگارت روزینا بررسی کرد که آیا منطقی است که شرکت های خانوادگی از موقعیت شرکت خانوادگی خود به مصرف کنندگان بگویند یا خیر. برای این کار ، او دو تحقیق تجربی را با استفاده از نمونه ای از 349 مصرف کننده انجام می دهد. با استفاده از رویکردی به نام تجاری ، اولین مطالعه به چگونگی درک شرکتهای معتبر خانوادگی از مارک های تجاری معتبرتر پرداخته و این که چرا و چگونه این امر بر رفتار خرید آنها تأثیر می گذارد. مطالعه دوم رویکرد خوشبختی مصرف کننده را بررسی می کند و بررسی می کند که آیا یک شرکت خانوادگی رفتارهای پیگرد قانونی مربوط به “انجام کار خوب” را نشان می دهد ، یعنی اینکه یک کارفرمای خوب از نظر اجتماعی مسئولیت بیشتری دارد یا خیر و آیا این به نوبه خود ، مصرف کننده منجر به شادکامی بالاتر هنگام خرید می شود از خانواده شرکت ها هر دو مطالعه نشان می دهد که موقعیت های شرکت خانوادگی ممکن است برای شرکت های خانوادگی دارای ارزش استراتژیک باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Power of Communicating the Family Firm Status : The Positive Effect of Family Firms as a Brand on Consumer Buying Behavior and Consumer Happiness