دانلود پی دی اف کتاب The Post-War Reconstruction of Greece : A History of Economic Stabilization and Development, 1944-1952

[ad_1]

این کتاب اولین گزارش جامع از آنچه اقتصاددانان ، مهندسان و صنعتگران درباره آینده اقتصادی یونان پس از ویرانی جنگ داخلی بیان کرده اند ، ارائه می دهد. این سیر آینده اقتصاد ، سرمایه گذاری های لازم و بحث سیاست بین یونان و حامیان مالی آن در مورد تأمین مالی آنها را مستند می کند. این کتاب از طریق داستان های تاریخی ، منابع بایگانی و تاریخ شفاهی درک بهتری از دستاوردهای اعلام شده توسط بسیاری از اقتصاددانان به عنوان “معجزات اقتصادی” ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Post-War Reconstruction of Greece : A History of Economic Stabilization and Development, 1944-1952