دانلود پی دی اف کتاب The Political Economy of Xenophobia in Africa :

[ad_1]

این کتاب وقوع بیگانه هراسی در کشورهای آفریقایی را تحلیل می کند. بیگانه ستیزی با ریشه در استعمار ، که دولت های مدرن را از طریق تعیین مرز و ادغام مصنوعی و تقسیم جوامع ایجاد کرد ، در حال تبدیل شدن به سدی برای صلح و امنیت پایدار استعمار و توسعه اقتصادی اقتصادی و سیاسی در آفریقا است. این جلد ارزیابی می کند که چگونه بیگانه هراسی بر سه عنصر اقتصاد سیاسی تأثیر گذاشته است: دولت ، اقتصاد و جامعه. برای شروع با تجزیه و تحلیل تاریخی و نظری ، این کتاب به مطالعه مطالعات موردی خاص کشور در مورد ماهیت بیگانه هراسی در زمینه ، بیگانه ستیزی ، نیجریه ، آفریقای جنوبی ، زامبیا ، غنا و زیمبابوه می پردازد. در این فصل ها ، هر دو تظاهرات خشونت آمیز و غیر خشونت آمیز بیگانه ستیزی بررسی می شود و نحوه تأثیر دولت در برابر بیگانه هراسی در کشورهای آفریقایی ، اقتصاد و جوامع به ویژه در مواردی که بیگانه هراسی از حمایت نهادی گسترده برخوردار است ، تجزیه و تحلیل می کند. با ارائه یک درک نظری از بیگانه ستیزی و یک راه حل دائمی برای گسترش بیگانه ستیزی در سراسر قاره ، این کتاب برای محققان و دانشجویان علاقه مند به علوم سیاسی ، سیاست آفریقا ، مطالعات صلح ، اقتصاد امنیتی و توسعه ، و همچنین تهیه کنندگان سیاست است برای ریشه کنی بیگانه ستیزی در آفریقا.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Political Economy of Xenophobia in Africa :