دانلود پی دی اف کتاب The Plant Endoplasmic Reticulum : Methods and Protocols

[ad_1]

این جلد طیف وسیعی از تکنیک های مختلف را برای توصیف ساختار و عملکرد شبکه آندوپلاسمی (ER) در گیاهان بالاتر ارائه می دهد. فصل ها خوانندگان را از طریق استفاده از تکنیک های مدرن میکروسکوپ توسط فلورسانس و میکروسکوپ الکترونی ، پروتکل های جدید برای تجزیه و تحلیل ساختار شبکه ER ، پروتکل های تصفیه و تجزیه و تحلیل ساختار غشا ER ER ، و مطالعه گلیکوزیلاسیون پروتئین ، ER در پروتکل های اتوفاژی برای مطالعه پاسخ و نقش پروتئین آشکار راهنمایی می کنند. از مطالعات این فصول که با روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند ، شامل معرفی موضوعات مربوطه ، لیستی از مواد اساسی و معرف ها ، گام به گام ، پروتکل های آزمایشگاهی به راحتی قابل تکرار و نکاتی برای تلاش و جلوگیری از مشکلات شناخته شده می باشد. . شبکه آندوپلاسمی گیاهی رسمی و پیشرفته: هدف از روش ها و پروتکل ها اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعات بیشتر در این زمینه مهم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Plant Endoplasmic Reticulum : Methods and Protocols