دانلود پی دی اف کتاب The Patent Medicines Industry in Georgian England : Constructing the Market by the Potency of Print

[ad_1]

در این کتاب ، ابتدا مالکیت ، توزیع و فروش داروهای ثبت اختراع در انگلستان گرجستان بررسی شده است ، و درک ما از ارائه خدمات بهداشتی و استفاده از کلمه چاپ شده در آن دوره تغییر می یابد. همانطور که بعداً پزشکان و بسیاری از مورخان به آن اشاره کردند ، داروهای ثبت اختراع یک صنعت ملی بود که عمدتاً محبوب ، مورد احترام و پایدار بود و طعمه غیر صادقان نبود. بیشتر توزیع ، تبلیغ و فروش داروهای ثبت اختراع توسط این مرکز با تبلیغات هدایت شده ، تخصص ، قیمت های ثابت و فرایندهای ملی کنترل می شد و برای اولین بار می توانستیم کار جزئی بازار ملی را برای گروهی از گرجی ها ببینیم. کالاهای مصرفی متعجب علاوه بر این ، معاصران آگاه بودند که تغییر در تخیل مصرف کنندگان مزایای داروهای ثبت شده را بیش از اثرات اجزای دارویی آنها افزایش می دهد. از آنجا که تخیل با کلمه چاپی جایگزین شد ، چاپ می تواند به عنوان یک جز an اساسی در داروهای ثبت اختراع در نظر گرفته شود. این کتاب اعتقادات همه علاقه مندان به تاریخ پزشکی ، بازرگانی یا چاپ آن دوره را به چالش می کشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Patent Medicines Industry in Georgian England : Constructing the Market by the Potency of Print