دانلود پی دی اف کتاب The Palgrave Handbook of Women and Gender in Twentieth-Century Russia and the Soviet Union :

[ad_1]

این کتاب راهنما تحقیقات اخیر و نوظهور را در زمینه های گسترده زنان و مطالعات جنسیتی با تمرکز بر روسیه قبل از انقلاب ، اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه شوروی و شوروی گرد هم آورده است. به ویژه برای دوره اتحاد جماهیر شوروی ، فصل های جداگانه پوشش جغرافیایی کتاب فراتر از روسیه برای بررسی روابط زنان و جنسیت در “شرق” شوروی (تاتارستان) ، آسیای میانه (قزاقستان ، تاجیکستان و ازبکستان) و کشورهای بالتیک (استونی). بیایید گسترش دهیم. ، لتونی و لیتوانی). در مرزهای فدراسیون روسیه ، مناطق (کراسنودار ، نووسیبیرسک) ، جوامع روستایی و دامنه زندگی روستایی معمولاً فراتر از مراکز شهری مسکو و سن پترزبورگ هستند تا تحقیق کنند. در فصل های آن وضعیت و نقش های تغییر یافته مردان در طول قرن بیستم همراه با تغییر در هویت جنسیتی و نقش های جنسیتی و همچنین چشم انداز زنان در نهادهای سیاسی شوروی ، معمولاً محل کار و جامعه بررسی می شود. این حجم بر اساس طیف گسترده ای از رویکردهای انضباطی و روش شناختی است که در حال حاضر در زمینه دانشگاهی مطالعات روسیه استفاده می شود. منشأ مشارکت های فردی را می توان در رشته های موضوعی سنتی – تاریخ ، ادبیات ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی ، مطالعات فرهنگی – شناسایی کرد ، اما در فصل ها نیز رویکرد متقابل و میان رشته ای به موضوع مطالعه اتخاذ شده است. بنابراین این کتابچه همانطور که در دهه های اخیر ظهور و توسعه یافته است ، مبانی زنان روسی و مطالعات جنسیتی را گسترش و گسترش می دهد و چنین تحقیقاتی بین المللی ، جهانی را نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Palgrave Handbook of Women and Gender in Twentieth-Century Russia and the Soviet Union :