دانلود پی دی اف کتاب The Palgrave Handbook of the History of Surgery :

[ad_1]

این کتاب راهنما شامل تاریخچه فنی ، اجتماعی و فرهنگی جراحی است. این وضعیت هنر را منعکس می کند و برای تحقیقات آینده راهنمایی می کند. این مقاله درباره آنچه در مورد تاریخچه جراحی متفاوت و خاص است – یک فعالیت دستی با تأثیر مستقیم بر بدن بیمار ، بحث می کند. عملکرد کتابچه راهنما شامل ورودی های جداگانه به عنوان نقاط شروع برای هر کسی است که می خواهد اطلاعات به روز در مورد منطقه ای از تاریخ جراحی را برای اهداف تحقیقاتی یا جهت گیری عمومی دریافت کند. این فصول که توسط 26 متخصص از 6 کشور نوشته شده است ، در مورد موضوعات اساسی این رشته (به عنوان مثال بیهوشی ، عفونت زخم ، تجهیزات ، تخصص) ، مناطق خاص دامنه (به عنوان مثال ، جراحی سرطان ، پیوند ، حیوانات ، جنگ) ، اما موضوعات ابتکاری بحث می کنند. (زنان ، فرهنگ عامه ، پرستاری ، آزمایشات بالینی) و سایر زمینه های تحقیقات تاریخی (مانند احساسات ، هنر ، معماری ، تاریخ تاریخ استعمار). فصل 16 و 18 این کتاب برای دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY 4.0 در link springer.com در دسترس است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Palgrave Handbook of the History of Surgery :