دانلود پی دی اف کتاب The Palgrave Handbook of Survey Research :

[ad_1]

این کتاب راهنمای جامع مرجع برای محققان ، آژانس های تأمین مالی و سازمان هایی است که در تحقیقات پیمایشی فعالیت می کنند. این مجموعه با بهره گیری از تحقیقاتی از تیم متخصص در سطح جهانی ، امروز به فرصت های بالقوه ارائه شده توسط مجموعه داده های مبتنی بر نظرسنجی و همچنین چشم اندازهای جدید در مورد تحقیقات نظرسنجی ، از جمله تدوین سیاست ها ، می پردازد. این مقاله به بررسی نوآوری ها در روش تحقیق و چگونگی اندیشیدن محققان و پزشکان درباره داده های نظرسنجی در زمینه انفجار منابع دیجیتالی جدید می پردازد. این کتابچه راهنما به چهار بخش عمده تقسیم شده است: چالش هایی که در تحقیقات سنتی بررسی وجود دارد. فرصت های گسترش جمع آوری داده ها ؛ روش های ارتباط داده های نظر سنجی با منابع خارجی ؛ و ، بهبود شفافیت و انتشار داده ها در تحقیق ، با تمرکز بر نظارت بر داده ها ، ارزیابی مفید بودن وب سایت های پروژه نظرسنجی و قابلیت اطمینان علوم اجتماعی مبتنی بر نظرسنجی این کتاب. 23 این کتاب با مجوز CC BY 4.0 دسترسی آزاد دارد. .springer.com

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Palgrave Handbook of Survey Research :