دانلود پی دی اف کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :

[ad_1]

این کتاب راهنما ، نمای کاملی از نظریه و تحقیقات کنونی پیرامون نظریه سیاسی را ارائه می دهد که اکنون موضوع مهمی برای مطالعه دانشگاهی و بحث عمومی است. در 40 فصل توسط محققان برجسته ، غنای و تنوع منطقه را نشان می دهد. این کتابچه در شش بخش سازمان یافته است ، که هر بخش توسط یکی از سردبیران ارائه شده است ، و بر نظریه های مربوط به یوگا سیاسی ، نحوه مطالعه آنها ، الگوهای اصلی ساختاری و رفتاری آنها در سراسر جهان تمرکز دارد ، نخبگان سیاسی ، تبعیض و ادغام خصوصیات و منابع نخبه و معضلات نخبگان سیاسی در این قرن. چهل سال پس از مطالعه تطبیقی ​​رابرت پونام در زمینه مطالعات سیاسی تاریخی ، این کتاب منبع ضروری برای دانشمندان و دانشجویان مشغول مطالعه این رشته پر جنب و جوش است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :