دانلود پی دی اف کتاب The Palgrave Handbook of Biology and Society :

[ad_1]

این کتاب راهنمای جامع ، روابط غالباً پراکنده بین مطالعه زیست شناسی و مطالعه جامعه را ترکیب می کند. نویسندگان با گردآوری آرایه ای جذاب از مشارکت های میان رشته ای ، نشان داده اند که چقدر به علوم زیست شناختی و علوم اجتماعی توجه شده است ، و دیدگاه های رمان را در مورد مهمترین سiالات جامعه شناسی ، مردم شناسی ، فلسفی و بیولوژیکی عصر ما باز می کند. است. شش بخش شامل موضوعات مختلفی از ژنومیک و اپی ژنتیک گرفته تا علوم اعصاب و روانشناسی گرفته تا اپیدمیولوژی اجتماعی و پزشکی است. نویسندگان به طور مشترک تحقیقات پیشرفته و رویکردهایی را ارائه داده اند که می تواند در برخی از پیچیده ترین زمینه های زیست شناسی و رویکردهای زیست فرهنگی نشان داده شود ، که نشان می دهد ما چقدر سریع فراتر از بحث تند رشد کرده ایم: مرز بین زیست شناسی و جامعه. بیشتر قرن بیستم. این حجم تاریخی منبعی فوق العاده ارزشمند برای دانشمندان و دست اندرکاران در همه زمینه های علوم اجتماعی و زیستی خواهد بود. فصل “ده در مورد موضوع و سیاست: ایده های ایدئولوژیک ، روش شناسی و انحصار” دسترسی آزاد تحت CC است. با مجوز 4.0 از طریق لینک. علوم اجتماعی و علوم. دسترسی آزاد علوم عصبی فراتر از میان رشته ای از طریق اشخاص ثالث در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به اطلاعات مجوز در فصل یا در link.springer.com مراجعه کنید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Palgrave Handbook of Biology and Society :