دانلود پی دی اف کتاب The (Non-)Local Density of States of Electronic Excitations in Organic Semiconductors :

[ad_1]

این کتاب بر درک میکروسکوپی عملکرد نیمه هادی های آلی متمرکز است. با ردیابی ارتباط بین ساختار ریختشناختی و خصوصیات الکترونیکی آنها از بسیاری جهات ، این پیشرفت مهمی در این مسیر است. نیمه هادی های آلی موادی در رابط بین مواد سخت و نرم هستند: آنها از تنوع ساختاری ، فرایند پذیری و انعطاف پذیری مکانیکی به طور کارآمد با توانایی انتقال بار و انرژی استفاده می کنند. این مجموعه منحصر به فرد از ویژگی ها ، آنها را به دسته ای امیدوار کننده از مواد برای دستگاه های الکترونیکی ، از جمله سلول های خورشیدی آلی و دیودهای ساطع کننده نور تبدیل می کند. درک عملکرد آنها در سطح خرد – هدف این کار – پیش شرط طراحی منطقی و بهینه سازی مواد زیربنایی است. بر اساس پروتکل جدید شبیه سازی چند مقیاس ، این کتاب به بررسی تفاوت های پیچیده بین معماری مولکولی ، سازمان فوق مولکولی و ساختار الکترونیکی می پردازد تا بداند چرا برخی از مواد عملکرد خوبی دارند – و چرا برخی دیگر چنین نیستند. به طور خاص ، با بررسی اثرات دوربرد که باعث تفکیک دولت های خرد و ساختار مزوسکوپی در این مواد می شود ، این کتاب بینش کمی و کیفی مانند فرآیندهای تولید بار را فراهم می کند ، که همچنین پایه ای برای استراتژی های جدید بهینه سازی است. آثار.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The (Non-)Local Density of States of Electronic Excitations in Organic Semiconductors :