دانلود پی دی اف کتاب The NMR Probe of High-Tc Materials and Correlated Electron Systems :

[ad_1]

این نسخه جدید ، خوانندگان را در سه زمینه از مطالعات NMR ، یعنی توسعه اخیر محتوای بالای TC ، سیستم های فرمیون سنگین و اکسیدهای اکتینید ، به روز می کند. کاوشگر NMR دارای مجموعه ای گسترده از داده ها برای ترکیبات مختلف ، سایت های یونی و گونه های اتمی ، و همچنین مواد حالت جامد برای طیف گسترده ای از شرایط تجربی است. دو قسمت آخر کتاب در این نسخه کاملاً جدید است ، در حالی که قسمت اول به روزرسانی های عمده ای را تجربه کرده است. این نسخه شامل آخرین تحولات برای محتوای بالای TC ، به طور خاص بررسی پیشرفت در زمینه مطالعات شبه نقشه است. بخش دوم یک مرور کلی در سیستم های سنگین پرمین ، به ویژه لاتوی کاندو ، نقاط بحرانی کوانتوم و ابررسانایی غیر متعارف را که از تحقیقات فشرده اخیر بوده و به طور گسترده تحت پوشش قرار دارد ، ارائه می دهد. سرانجام ، اطلاعات ارزشمندی از مطالعات NMR با اکسید اکتینید ارائه خواهد شد. تجزیه و تحلیل و بحث در مورد داده های NMR منجر به تعداد زیادی از بینش های مهم در مورد فیزیک این سیستم های خارجی شده است. اهداف این مونوگرافی چند برابر است. ابتدا ، روش NMR را مرور می کند ، زیرا در مطالعات مختلف اعمال شده است. این آدرس برای پزشکان NMR و دانشجویان فیزیک به طور یکسان است. پس از آن ، این یک بررسی از اندازه گیری NMR و انواع مختلفی از پدیده ها را نشان می دهد. مرحله سوم سازگاری محاسبات مدل نظری و سایر گزاره هایی است که این داده ها را محاسبه می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The NMR Probe of High-Tc Materials and Correlated Electron Systems :