دانلود پی دی اف کتاب The New Normal of Working Lives : Critical Studies in Contemporary Work and Employment

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده مهم ، بین المللی و میان رشته ای با ارائه تحقیق در مورد تجربه خود کارگران ، عادی جدید کار و اشتغال را بررسی می کند. این مجموعه شکل گیری رشته های کار معاصر و امتیاز یا امتیاز بازی در جنسیت ، طبقه ، سن و مکان ملی در داخل نیروی کار جهانی را بررسی می کند. پانزده فصل آن که در اطراف سه حوزه کار خلاق ، زندگی کاری دیجیتال و انتقال و تحول سازمان یافته است ، هنجارهای نوظهور کار و فعالیت های کاری را در طیف وسیعی از مشاغل و مکان ها بررسی می کند. این مقاله همچنین استراتژی های مقابله ای را که کارگران برای مدیریت مشکلات جدید و شرایط زندگی و درک آنها از امکانات ، مسیرها ، پویایی ، هویت و پاداش های بالقوه شرایط کارشان اتخاذ کرده اند ، بررسی می کند. این کتاب طیف گسترده ای از دانشجویان ، از جمله دانشجویان جامعه شناسی و دانشگاهیان و کسانی که علاقه مند به درک پیامدهای “عادی جدید” کار و اشتغال هستند ، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The New Normal of Working Lives : Critical Studies in Contemporary Work and Employment