دانلود پی دی اف کتاب The Myths of Health Care : Towards New Models of Leadership and Management in the Healthcare Sector

[ad_1]

این ارزیابی تحریک آمیز به طور کلی در مورد مدیریت مراقبت های بهداشتی اطمینان دارد و استراتژی های عملی و اهداف سیاست واقع بینانه را جایگزین آنها می کند. با استفاده از “اسطوره های بهداشتی” هنری مینتبرگ به عنوان سکوی پرشی ، این روش های مدیریتی را تضعیف می کند که مراقبت را تضعیف می کند ، ریشه های فرهنگی و شرکتی آن را بررسی می کند ، و استراتژی مدیریت ، سازمان ، مقیاس ، و جزئیات آن را از طریق تغییر در سبک. پرداختن به دانش سنتی در مورد تصمیم گیری ، مقرون به صرفه بودن ، کیفیت خدمات و ارزش ویژه ، با ارتقا collaboration همکاری ، تعامل و عقل سلیم ، به مفاهیم خوب رسالت و چشم انداز کمک می کند. گروه متخصصان چند رشته ای کتاب ، محبوب ترین “افسانه ها” مدیریت مراقبت های بهداشتی را تجزیه و تحلیل می کند: · سیستم بهداشتی در حال شکست است. سیستم های بهداشتی را می توان از طریق مهندسی اجتماعی برطرف کرد. با آوردن یک رهبر قهرمان می توان م bringingسسات بهداشتی را رفع کرد. · سیستم مراقبت های بهداشتی را می توان با رفتار بیشتر به عنوان یک تجارت حل کرد. بهداشت و درمان برای بهره وری به بخش خصوصی واگذار شده است. افسانه های مراقبت های بهداشتی با مخاطبان گسترده و متنوعی صحبت می کنند: دانشمندان از همه سطوح علاقه مند به تحقیق در سیاست و مدیریت بهداشت ، دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که در دوره های مدیریت و مدیریت سازمان های بخش دولتی و در این زمینه شرکت می کنند مراقبت های بهداشتی پزشک.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Myths of Health Care : Towards New Models of Leadership and Management in the Healthcare Sector