دانلود پی دی اف کتاب The Myth of the Medieval Jewish Moneylender : Volume II

[ad_1]

این کتاب یک روایت مشترک تاریخی را به تصویر می کشد ، و یهودیان قرون وسطایی را به عنوان وام دهندگانی نشان می دهد که نقش اساسی اقتصادی را در اروپا پر می کنند. در حالی که جلد اول پیشرفت داستان را در قرن نوزدهم و بیستم دنبال می كرد و آن را با مطالعه عمیق یهودیت انگلیسی مقایسه می كرد ، جلد دوم به اهمیت انحلال داستانهای یهودی برای تاریخ اروپا می پردازد. این برنامه مطالعاتی را از انگلستان تا شمال فرانسه ، مدیترانه و اروپای مرکزی گسترش می دهد و کارهای تاریخ اقتصادی و همچنین تاریخ قانونی ، فرهنگی و مذهبی را مشخص می کند. در هر فصل تفسیر جدیدی از مضامین کلیدی ، مانند کارزار رباخویی مسیحیان ، انقلاب تجاری و اقتصاد هدیه / اقتصاد سودآوری ، برای نشان دادن چگونگی بازنگری در تاریخ یهود به بینش جدیدی در مورد تاریخ اروپا ارائه می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Myth of the Medieval Jewish Moneylender : Volume II