دانلود پی دی اف کتاب The Middle and Upper Paleolithic Archeology of the Levant and Beyond :

[ad_1]

این بخش مجموعه ای از نتایج جلسات دومین کنفرانس بین المللی جایگزینی نئاندرتال ها توسط انسان های مدرن است که بین 30 نوامبر و 6 دسامبر 2014 در هوکایدو ژاپن برگزار شد. مشابه اولین کنفرانس که در سال 2012 در توکیو برگزار شد ، کنفرانس 2014 (RNMH2014) با هدف جمع آوری نتایج آخرین رویکرد چند رشته ای بررسی مسائل مربوط به جایگزینی انسان های امروزی نئاندرتال ها بود. نتایج جلسات ، با مشارکتهای خارج از سایت ، مرکز باستان شناسی پارینه سنگی میانه و بالا از شام و فراتر از آن است. قسمت اول این بخش یافته های اخیر شام را نشان می دهد ، در حالی که قسمت دوم به مناطق همسایه یعنی قفقاز ، زاگرس و آسیای جنوبی می پردازد. 13 فصل در این جلد ، ماهیت متمایز وقایع فرهنگی رخ داده در دوره پارینه سنگی میانه و بالا از شام را نشان می دهد ، که ترکیبی از سنت های سنگی را که از مناطق مختلف نشأت گرفته اند ، همراه با ادامه توسعه نشان می دهد. این تقارن ، که یک پدیده غیر معمول در مناطق مورد بحث در این بخش است ، اهمیت شام را به عنوان منطقه ای برای توضیح پدیده RNMH در غرب آسیا تقویت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Middle and Upper Paleolithic Archeology of the Levant and Beyond :