دانلود پی دی اف کتاب The Management of Additive Manufacturing : Enhancing Business Value

[ad_1]

این کتاب خوانندگان را با فناوری افزودنی و کاربرد آن در زمینه های مختلف تجاری آشنا می کند. این مقاله به طور خاص تأثیر اساسی را که فناوری می تواند بر عملیات ، نوآوری ، زنجیره تأمین ، محیط و روابط مشتری داشته باشد ، بررسی می کند. متعاقباً ، بر اساس یک نظرسنجی جامع از بهترین پذیرندگان فناوری ، توصیه می کند که چگونه با به کارگیری این فناوری در محیط های مختلف صنعتی و تجاری ، ارزش تجاری را افزایش دهید. Formative (AM) زمینه جدیدی برای تولید است که قبلاً معرفی شده است. درباره تغییرات بی سابقه در صنعت و مدل های تجاری. این تقریباً همه جنبه های تفکر مدیریتی و سازمانی را که در تولید سنتی اعمال شد ، تحت تأثیر قرار می دهد. در حال حاضر ، این فناوری در بخشهای تولیدی شامل محصولات پیچیده هندسی و با ارزش بالا با حجم تولید بالا تا متوسط ​​در حال اتخاذ است. با کاهش هزینه ها ، کاهش زمان و ارتقا creativity خلاقیت و نوآوری ، بهره وری از فرآیندهای توسعه محصول جدید را افزایش می دهد. علاوه بر این ، با نزدیک شدن بنگاه ها به مشتریان خود ، زنجیره تأمین را کوچک می کند. این کتاب بی نظیر شواهد تجربی و عملی فراوانی را برای تأیید ارزش این فناوری جدید ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Management of Additive Manufacturing : Enhancing Business Value