دانلود پی دی اف کتاب The Living Politics of Self-Help Movements in East Asia :

[ad_1]

این مجموعه ، با توجه به چگونگی جذب گروه های خودیاری از سنت های مشترک منطقه ای ، و چگونگی انطباق عملکردهایشان با محیط های مختلف سیاسی رسمی که در آن کار می کنند ، پیچیدگی سیاست های زنده در قرن 21 را نشان می دهد. این رابطه بین ایده ها و عمل در جهانی را در نظر می گیرد که تقسیم سنتی “راست-چپ” از تصورات سیاسی چندانی برخوردار نیست. با بررسی اقدامات خودیاری به عنوان پاسخی به مشکلات زندگی روزمره ، استدلال می شود که گرچه می توان با ایده هایی که از خارج به جامعه وارد می شوند ، عمل را آغاز کرد ، اغلب جریان علت و معلول در جهت مخالف حرکت می کند با تمرکز بر کشورهایی که دارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی سیاسی پویا و طولانی مدت هستند – چین (از جمله مغولستان داخلی) ، ژاپن ، تایوان و کره – این کتاب خلا gap قابل توجهی را در ادبیات جنبش های اجتماعی پر می کند ، نشان می دهد که بقا عمل کردن .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Living Politics of Self-Help Movements in East Asia :