دانلود پی دی اف کتاب The Japanese Culture of Mourning Whales : Whale Graves and Memorial Monuments in Japan

[ad_1]

این کتاب با تأکید بر چگونگی نهنگ ها و نهنگ های ژاپنی در رابطه با درک آنها از طبیعت و دین ، ​​مطالعه ای عمیق در مورد فرهنگ نهنگ نهنگ ژاپنی ارائه می دهد. این بررسی می کند که چرا و چگونه ژاپنی ها در اثر مرگ نهنگ سوگواری کرده اند ، با آنها مانند انسان رفتار می کند و ارتباط این فرهنگ را با حفاظت از طبیعت و استفاده پایدار از منابع طبیعی ارزیابی می کند. همچنین نور جدیدی را در مورد نهنگ شکاری ژاپنی که یکی از بحث برانگیزترین موضوعات دنیای معاصر است ، روشن می کند و جنبه های ظاهرا ناشناخته باورهای ژاپنی درباره نهنگ و نهنگ را روشن می کند ، که مفهوم اصلی آنها از همزیستی با طبیعت جز integ لاینفک آن است. . این کتاب از طریق مطالعات قبلی در مورد نهنگ ماهی ژاپنی ، و همچنین تجزیه و تحلیل اسناد جدید و انجام تحقیقات میدانی در مورد مکان ، یک بررسی جامع از فرهنگ نهنگ نهنگ ژاپنی و آئین های بزرگداشت نهنگ ها و چگونگی فرهنگ نهنگ نهنگ ژاپنی را ارائه می دهد ، بینش عملی در این زمینه فراهم می کند. طبیعت برای پرداختن به موضوعات جهانی کنونی از جمله حفاظت ، مدیریت استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از حیات وحش و زیستگاه های آن اجرا شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Japanese Culture of Mourning Whales : Whale Graves and Memorial Monuments in Japan