دانلود پی دی اف کتاب The Global Debt Crisis and Its Socioeconomic Implications : Creating Conditions for a Sustainable, Peaceful, and Just World

[ad_1]

این کتاب جذاب و بلند پروازانه استراتژی جدیدی را ارائه می دهد (“برنامه Remo”) برای مقابله با بحران اقتصادی – اجتماعی فعلی. نویسنده با صدور چالشی مستقیم برای وضع موجود ، مجموعه ای جسورانه از سیاست ها را برای غلبه بر شکاف غرب و شرق و هدایت ما به آینده موفق تر و مطمئن تر ارائه می دهد. همراه با ارائه چشم انداز جدید اقتصادی ، این کتاب یک بررسی عمیق از نیروهای اصلی کاهش رشد اقتصادی را ارائه می دهد. این مقاله وضعیت اقتصاد عمده جهان را بررسی می کند ، تأثیر بحران بدهی جهانی را بررسی می کند ، شکاف های درآمد و ثروت را در ایالات متحده و سایر کشورها شناسایی می کند و بین این مسائل و گسترش جدایی ، رادیکالیسم و ​​تروریسم روابط را توضیح می دهد. این مطالب تخیلی و طراوت برای دانشجویان و دانشگاهیان علاقه مند به اقتصاد سیاسی بین المللی ، توسعه اقتصادی ، توسعه پایدار و اقتصاد اجتماعی و همچنین سیاست های جهانی ، مطالعات میدانی ، مطالعات جهانی سازی و روابط بین الملل ارزشمند و اصلی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Global Debt Crisis and Its Socioeconomic Implications : Creating Conditions for a Sustainable, Peaceful, and Just World