دانلود پی دی اف کتاب The Evolution and Significance of the Cuban Revolution : The Light in the Darkness

[ad_1]

این کتاب جنبش انقلابی کوبا از 1868 تا 1959 را به عنوان یک روند مستمر تفسیر می کند ، که خواستار آزادی سیاسی و تحول اجتماعی و اقتصادی ساختارهای استعماری و نئوکلاسیک است. کوبا نمادی از امید برای جهان سوم است. انقلاب کوبا سرمایه خارجی را از یک الیگارشی ملی به قدرت رساند و آن را به دست مردم سپرد. و بعداً ساختارهای جایگزینی از دموکراسی مردمی ایجاد کرد که در خدمت حفظ نمایندگان مردم بود. در حالی که کوبا پافشاری می کند ، مردمان جهان سوم که از پروژه رنسانس ناکام مانده اند ، جنبش اجتماعی و زندگی سیاسی پیدا کرده اند ، نوسازی که به ویژه در آمریکای لاتین و جنبش عدم تعهد مشهود است. در همان زمان ، اقتصاد جهانی سرمایه داری به سرعت بی ثباتی خود را نشان می دهد و نخبگان جهانی ناتوانی خود را در پاسخگویی به یک بحران جهانی چند وجهی و پایدار نشان می دهند. این پویایی شرایط را برای انقلاب های محبوب سوسیالیستی دموکراتیک در شمال فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Evolution and Significance of the Cuban Revolution : The Light in the Darkness