دانلود پی دی اف کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را برای مطالعه ارتباط منطقه ای و جهانی اتحادیه اروپا ارائه می دهد. این از یک منظر پویا به سه مهمترین فرآیند سیستمی تبدیل می شود که اتحادیه اروپا را به عنوان یک پروژه منطقه ای تعریف می کند: رشد ، همسایگی و سیاست های فرا منطقه ای آن. این کتاب استدلال می کند که این فرایندها به طور جمعی تغییر پویایی از اصول اصلی منطقه گرایی اروپا را از یک روند درون سازانه شکل گیری زمینه به یک سیستم انتخابی جهانی با مذاکره آزاد نشان می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization