دانلود پی دی اف کتاب The Ethics of Teaching at Sites of Violence and Trauma : Student Encounters with the Holocaust

[ad_1]

این کتاب شرح یادبود هولوکاست ، تاریخچه تجربه یک استاد با گروهی از دانشجویان مقطع کارشناسی آمریکایی در این موزه ، و مکان های یادبود برای آلمان و لهستان به عنوان بخشی از یک برنامه مطالعه سالانه هولوکاست است. اخلاق آموزش خشونت و سایت معلمان تروما که از طریق یک سری برخوردهای شخصی روایت می شود ، یک حساب یادگیری تجربی محکم – در مورد موضوعات مختلف از گردشگری تروما تا اخلاق مخاطبان – تا بحث های معاصر در مورد آموزش هولوکاست را ترکیب می کند. با انجام این کار ، این کتاب به دنبال ارائه ارزیابی انتقادی از امکانات و محدودیت های تدریس در مکان هایی است که در برنامه ریزی و اجرای هولوکاست نقش اساسی داشته اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Ethics of Teaching at Sites of Violence and Trauma : Student Encounters with the Holocaust