دانلود پی دی اف کتاب The Essentials of Clinical Dialysis :

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای کامل برای دیالیز است که به درمان موثر بیماران کمک می کند. دانش فعلی در مورد تمام جنبه های دیالیز ، از جمله پیشرفت های اخیر ، ارائه شده است و تکنیک های مختلف مورد استفاده در بیماران دیالیزی گام به گام شرح داده شده است. همودیالیز و دیالیز صفاقی به طور کامل در نظر گرفته شده اند. پوشش همودیالیز روند و نشانه های آن را توضیح می دهد و در مورد موضوعات چالش برانگیزی مانند دسترسی عروقی ، پاسخ به عوارض حاد و مزمن و فیلتراسیون همودیالیز بصورت آنلاین راهنمایی می کند. بحث در مورد دیالیز صفاقی شامل تفسیر فیزیولوژی صفاقی ، اصول تجویز و درمان پریتونیت و عفونت محل خروج است. پایان کتاب شامل خلاصه ای از دستورالعمل های به روز شده مربوط به دیالیز است. متن جذاب با بیش از 200 تصویر کامل رنگ پشتیبانی می شود که روش ها و روش های آناتومی ، دسترسی عروقی / صفاقی و دیالیز را نشان می دهد. ضرورت دیالیز کلینیکی برای همه افراد درگیر در مدیریت بیماران دیالیزی مهم خواهد بود و راهنمای مفیدی برای آموزش پزشکان و همکاران مراقبت های بهداشتی در مرکز دیالیز خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Essentials of Clinical Dialysis :