دانلود پی دی اف کتاب The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University :

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل انتقادی از دانشگاه شرکتی را ارائه می دهد. روایت شخصی نویسنده بین واقعیت دانشگاه شرکتی و سخنان دانشگاه کارآفرینی آشکار می شود ، که به نویسنده اجازه می دهد تا چگونگی خصومت ساختاری دانشگاه شرکتی با فعالیت های روشنفکران کارآفرین را آشکار کند. این کتاب نه تنها تناقضات درونی دانشگاه شرکتی ، بلکه پیچیدگی روشنفکران بوروکراتیک آن را در بازتولید قفس آهنین بوروکراسی بررسی می کند. با بهره گیری از میراث پیر ژوزف پرودون ، بارو استدلال می کند که روشنفکران کارآفرین ، چه به صورت فردی و چه در گروه های کوچک ، با انجام یک دوره دشوار بین بازار و کشور مورد نیاز ، مستقیماً برای بهبود شرایط خود اقدام می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University :