دانلود پی دی اف کتاب The Economy as a Complex Spatial System : Macro, Meso and Micro Perspectives

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY-NC 4.0 دسترسی آزاد دارد. این حجم جمع آوری شده نشان دهنده نتیجه نهایی اقدام COST IS1104 “اتحادیه اروپا در جغرافیای پیچیده جدید سیستم های اقتصادی: مدل ها ، ابزارها و ارزیابی سیاست ها” است. این کتاب به صورت یک شبکه پیچیده و چندسطحی در سه قسمت سازمان یافته است ، هر یک از آنها با سطح متفاوتی از تحلیل سروکار دارند: در سطح کلان ، قسمت اول در مورد ترکیب تجارت در سیستم های بزرگ اقتصادی (مناطق یا کشورها) ملاحظات ، مهاجرت کارگران و سایر جنبش های علی. در سطح متوسط ​​، بخش دوم در مورد تعاملات در بازارهای خاص اما گسترده تر با تمرکز بر بازارهای مالی و سیستم های بانکی بحث می کند. سرانجام ، در سطح خرد ، بخش III تصمیم گیری شرکت های منفرد ، به ویژه در زمینه تصمیم گیری در مورد مکان را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Economy as a Complex Spatial System : Macro, Meso and Micro Perspectives