دانلود پی دی اف کتاب The Ecology of Language in Multilingual India : Voices of Women and Educators in the Himalayan Foothills

[ad_1]

این کتاب از طریق تجربیات و گفتارهای جوانان اقلیت و معلمان آنها ، بوم شناسی زبانی منطقه Kumaon در Uttarakhand ، هند را بررسی می کند. با ارائه نمونه های عمیق چند زبانی هند ، این بخش چگونگی ارزش گذاری هر زبان را در متن خود تجزیه و تحلیل می کند. چگونه سیاست های سطح ملی در گفتمان های محلی اجرا و مورد مناقشه قرار می گیرند. و چگونه زبان و فرهنگ بر تعامل فرصت ها و هویت های آموزشی برای زنان جوان کوماونی تأثیر می گذارد. با این کار ، نویسنده بررسی می کند که چگونه دانش آموزان و معلمان به طور یکسان در جامعه چند زبانه با شیوه های متنوع کلاس درس حرکت می کنند. او همزمان از سیستم زبان و آموزش در هند مدرن انتقاد می کند و دیدگاه های جایگزین در مورد توانمند سازی را از دریچه یک زمینه آموزشی خاص گاندی برجسته می کند. این بخش اجازه می دهد تا زنان کوماونی و معلمان آنها به مرحله مرکزی منتقل شوند ، و یک بینش متفکرانه و دقیق از محیط زبان اقلیت آنها فراهم می کند. این کتاب بی نظیر مطمئناً مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان چند زبانه ، جامعه شناسی ، سیاست زبان و زبان های اقلیت قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Ecology of Language in Multilingual India : Voices of Women and Educators in the Himalayan Foothills