دانلود پی دی اف کتاب The Ecological Scarcity Method for the European Union : A Volkswagen Research Initiative: Environmental Assessments

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY 4.0 با دسترسی آزاد منتشر شده است. این گزارش روش پراکندگی اکولوژیکی (ESM) را به اتحادیه اروپا و 28 کشور عضو آن منتقل می کند. این ابزار ابزاری قدرتمند برای ارزیابی بی طرفانه محیط زیست در شرکت ها و بررسی تأثیرات و اهداف فعلی منتشر شده توسط مقامات زیست محیطی ، به ویژه آژانس محیط زیست اروپا است. ESM اثرات زیست محیطی سایت های ساختمانی و فرایندهای تولید را ارزیابی می کند. ESM که در سال 1990 در سوئیس توسعه یافته است ، در اثبات صلاحیت برای معافیت مالیاتی به وضعیت نظارتی رسیده است. این روش تمام تأثیرات قابل توجه در هوا ، آب ، مصرف انرژی ، تولید پسماند و مصرف آب شیرین را ارزیابی می کند و همچنین از تصمیمات سرمایه گذاری زیست محیطی پشتیبانی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Ecological Scarcity Method for the European Union : A Volkswagen Research Initiative: Environmental Assessments