دانلود پی دی اف کتاب The Double Constraint Inversion Methodology : Equations and Applications in Forward and Inverse Modeling of Groundwater Flow

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد جدید مبتنی بر فیزیک برای وارونگی در مدل سازی را توصیف می کند که از ویژگی های معادلات حاکم بر فیزیک فرایندها با در نظر گرفتن استفاده می کند. این مسئله بر روی مشکلات معکوس رخ داده در هیدرولوژی متمرکز است ، اما این رویکرد در مورد مشکلات معکوس مشابه در زمینه های مختلف دیگر مانند مهندسی مخزن نفت ، تصویربرداری ژئوفیزیک و پزشکی ، پیش بینی هوا و پیش بینی سیل اعمال می شود. این روش برای کمک به جلوگیری از خطا در ساخت مدل و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان نتایج ، فیزیک را در نظر می گیرد – به عنوان مثال ، شرایط مرزی لازم برای دستیابی به یک مسئله ریاضی کاملاً مطرح. علاوه بر این ، این روش به زمان محاسبه کمتر و حافظه کمتری کامپیوتر نیاز دارد. این تئوری به صورت جامع ، نه از نظر ریاضی ، با سه مورد موردی هیدرولوژیکی گرا و مقایسه با رویکردهای سنتی ، منعکس کننده قدرت روش ارائه نشده است. مدل سازی بیشتر و معکوس جریان آب زیرزمینی برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته هیدرولوژی و همچنین هیدرولوژیست های حرفه ای در صنعت استفاده می شود. همچنین از ژئوفیزیکدانان و کسانی که مشغول مطالعه یا مطالعه مدل مخازن نفتی و مدل سازی حوضه هستند ، تجدید نظر می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Double Constraint Inversion Methodology : Equations and Applications in Forward and Inverse Modeling of Groundwater Flow