دانلود پی دی اف کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice

[ad_1]

بر اساس دهه ها تجربه خود به عنوان مشاور و مدیر پروژه در صنعت خودرو ، نویسنده توصیه های جامع و عملی برای اقدام در مورد تحول دیجیتال صنعت خودرو و تأمین کننده را ارائه می دهد. در قلب ، انتقال از یک مدل تجاری متمرکز به وسیله نقلیه به یک تحرک گرا است. بر اساس کاتالیزور تغییر دیجیتال ، چهار ناحیه دیجیتالی سازی ساختار یافته و نقشه راهی برای تحول آنها ارائه شده است. مباحث تغییر همه جانبه در فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات چابک و کارآمد به عنوان عوامل مهم موفقیت در جزئیات پوشش داده می شوند. نمونه های عملی منتخب پروژه های جدید دیجیتالی سازی ایده ها و انگیزه های اضافی را ارائه می دهند. چشم انداز صنعت خودرو در سال 2040 گفتمان را کامل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice