دانلود پی دی اف کتاب The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response

[ad_1]

این کتاب رویکردی ابتکاری در مدل سازی بیمار دیابتی انسان با استفاده از یک عامل نرم افزاری ارائه می دهد. این تحقیق بر اساس دو تحقیق MASC (کارشناسی ارشد علوم کاربردی) انجام شده است: یکی در یک زمان به دنبال توسعه عامل بیمار است و دیگری به دنبال تعاملات عوامل بیمار با سیستم مراقبت های بهداشتی است. این نشان می دهد که عامل نرم افزار به روشی مطابق با بیمار انسانی ایجاد می شود و ویژگی های خاص بیماری مانند مصرف غذا ، واکنش به داروها و فعالیت را از خود نشان می دهد. این مدل عامل را می توان به طرق مختلفی مورد استفاده قرار داد ، از جمله به عنوان نمونه اولیه برای یک بیمار خاص انسانی که هدف آن کمک به شناسایی زمان انحراف وضعیت بیمار از سازگاری های طبیعی است. عامل نرم افزاری همچنین می تواند برای بررسی تعاملات بین بیمار انسانی و سیستم مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب مورد توجه هرکسی است که در مدیریت بیماران دیابتی مشارکت دارد یا تحقیقات اجتماعی در زمینه مدیریت دیابت دارد. بیمار دیابتی با استفاده از مدل Ackerman برای دیابت ساخته شد ، اما این مدل را می توان به راحتی با هر مدل دیگر با داده های فیزیولوژیکی لازم برای پشتیبانی از آن مدل سازگار کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Diabetic Patient Agent : Modeling Disease in Humans and the Healthcare System Response