دانلود پی دی اف کتاب The Dark Years? : Philosophy, Politics, and the Problem of Predictions

[ad_1]

در سال 1997 و 1998 ، فیلسوف سکولار آمریکایی ، ریچارد رورتی مجموعه ای از پیش بینی ها را در مورد قرن بیست و یکم از سال 2014 تا 95 منتشر کرد. به عنوان مثال ، وی پیش بینی کرد که رقابت ریاست جمهوری سال 2016 و انتخابات شیوع خشونت با اسلحه که از سال 2014 آغاز شده است. وی سال های 2014–44 را تاریک ترین سال تاریخ ، سیاست و جامعه آمریکا نامید. از سال 2045 تا 95 ، رورتی احساس می کند که چشم انداز خودش در امید اجتماعی در جامعه آمریکا اعمال خواهد شد – دیدگاهی که شامل خیرات (به معنای پولین) ، همبستگی و همدلی است. رورتی خود را چپ ، لیبرال و فیلسوف امید می داند. پس چرا یک فیلسوف امید چنین تاریکی و ناامیدی را پیش بینی می کند؟ در سالهای تاریک؟ فلسفه ، سیاست و مسئله پیش بینی ها فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی یعقوب ال. گودسون کامل بودن پیش بینی های رورتی ، مسئله پیش بینی در علوم اجتماعی و چشم انداز زندگی برای زندگی حتی پس از علل را توضیح می دهد. در مورد معیارهای امید به ما. گودسون استدلال می کند که ما باید انحصارطلبی را که هدف امید ما در سیاست های آمریکا است به چالش بکشیم. گودسون خواستار بی انگیز و درعین حال امید به رستگاری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Dark Years? : Philosophy, Politics, and the Problem of Predictions