دانلود پی دی اف کتاب The Dark Side of Discipleship : Why and How the New Testament Encourages Christians to Deal with the Devil

[ad_1]

اعضای کلیسای مریدان مسیحی که به بحران خود توجه نمی کنند ، یک جنبه تاریک وجود دارد. عهد جدید در مورد اینکه چرا و چگونه پیروان مسیح باید با شیطان رفتار کنند حرف های زیادی برای گفتن دارد. یادگیری جدی گرفتن شر ، صرف نظر از این که برای آموزش استقامت معنوی مهم است ، اگر روزی می شنویم که عیسی درباره ما صحبت می کند: “بنده خوب و مومن! در این کار که کلید غلبه بر شیطان یک توانمندی معنوی متعادل است که وی از آن به عنوان چهار م componentsلفه اصلی مرید مسیحی یاد می کند. شیطان تلاش می کند تا با درک راه های مختلف ، تجربیات پرستش ، پرورش ، اجتماع و رسالت ما را بدست آورد و می تواند ما را در تکریم آنها الهام دهد با کمک روح القدس ، اعضای جماعت می توانند “معنویت در سبک زندگی” را پرورش دهند و آنها را قادر به کمک مالی به God’s Fund Armor کنند. سرانجام ، طرف تاریک شاگردی یک مزخرف جدید است و در عین حال الهام بخش عهد جدید جنگ معنوی است که می تواند در خدمت کلیسای مسیح به عنوان کمک قدرتمندی به شکل گیری معنوی ، اخلاقی و وزارت مسیحیان معاصر باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Dark Side of Discipleship : Why and How the New Testament Encourages Christians to Deal with the Devil