دانلود پی دی اف کتاب The Dangers to Liberal Democracy by Democratizing the Fourth Estate

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی در ارتباطات موضوعی از سال 2020 – رسانه و سیاست ، ارتباطات سیاسی ، درجه: 1،0 ، دانشگاه آموزش و پرورش ، زبان: انگلیسی ، چکیده: ارزش اصلی دموکراسی به طور همزمان آن را به چالش می کشد. گنجاندن تابعیت متنوع در تصمیمات سیاسی ، چالشی برای دیدگاه ها و دیدگاه های متنوع دموکراسی است ، زیرا همچنین در نظر گرفتن افرادی که مخالف دموکراسی هستند ، نیز به حساب می آید. دموکراسی های مدرن به همان اندازه که سیاستمداران مستبد در سراسر جهان قدرت می گیرند با این چالش روبرو هستند. با انتخابات پیش رو در ایالات متحده ، اجرای آخرین باز هم تکرار می شود. با دستکاری بود که دونالد ترامپ به بالاترین مقام در کشور دست یافت. این دستکاری همچنان ادامه دارد که رئیس جمهور ایالات متحده هنوز ادعاهای دروغ را بدون محدودیت در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی مانند توییتر و فیس بوک منتشر می کند. گرچه تهدیدی برای به خطر انداختن دموکراسی لیبرال ، به ویژه تولید اخبار جعلی است ، این پایان نامه بر توسعه ای است که آن را امکان پذیر می کند. توسعه ، دموکراتیزه کردن دارایی چهارم است که ظهور سیستم عامل های رسانه های اجتماعی را توصیف می کند. از آنجا که آنها به بزرگترین ارائه دهندگان اخبار برای کاربران خود تبدیل شده اند ، به دلیل ویژگی های ساختاری آنها ، تهدیدهایی را برای دموکراسی های لیبرال تحمیل می کنند. در حالی که به نظر می رسد این تناقض نشان می دهد که روند دموکراتیزه کردن لیبرال دموکراسی را تهدید می کند ، اما این خطر در خود تضاد اصلی است. برای شکستن پیچیدگی موضوع ، این رساله در سه فصل اصلی ساختار یافته است. فصل اول مروری دارد بر لیبرالیسم و ​​دموکراسی ، که هر دو مفهوم مدرن لیبرال دموکراسی را تشکیل می دهند. همچنین تناقض درون لیبرال دموکراسی را آشکار می کند زیرا ریشه تهدیدات را نشان می دهد. فصل دوم مبتنی بر دارایی چهارم و توسعه مدرن است. علاوه بر این ، مسئله این روند را بر اساس پارادوکس لیبرال دموکراسی مثال می زند. فصل آخر به طور خاص تهدیدات امکان پذیر را با طبقه بندی تهدیدات داخلی و خارجی از طریق سیستم عامل های رسانه های اجتماعی تجزیه و تحلیل می کند. این رساله مثالهایی را برای اجرای قوانین ، حقوق و رویدادهای خاص در کشورهای مختلف ارائه می دهد و محدود به یک حوزه خاص برای توضیح بیشتر در مورد دموکراتیک سازی دارایی چهارم در یک زمینه گسترده تر نیست.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Dangers to Liberal Democracy by Democratizing the Fourth Estate