دانلود پی دی اف کتاب The Dancer at the Feast

[ad_1]

در شب تجدید ، شمال شروع به مرگ می کند. این در نزدیکی شوالیه رنوال است ، جایی که آرن ، خدای برتر شمال ، فرمانروایی امپراتوری خود را تجدید کرد. تیر هفده ساله است و در یک روستا زندگی می کند ، بنابراین معمولاً کمتر به چنین مواردی توجه می کند. این امر وقتی تغییر می کند که او دیدگاه های تکان دهنده ای از گذشته مقدس بدست آورد و احساس شادی آفرینی از آتش را در حالی که در یک جشن می رقصید ، مشاهده کند. کشیش های آرانا از تجربیات Tier منحرف شده و آنها را در ساعت نیازشان احضار می کنند. ایلیسوس پس از سفر به شمال در حال بازگشت به خانه است ، هنگامی که توسط برادری بی رحم جادوگر گرفتار او می شود. همانطور که شوالیه Renwal فاش کرد ، او مجبور است بر شمال تسلط یابد و او را به عنوان متحدی با یک قدرت باستانی برای نابودی خدایان ببیند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Dancer at the Feast