دانلود پی دی اف کتاب The Daedalus Files : SEALS Winged Insertion Command (SWIC)

[ad_1]

آیا می توانید فقط با یک لباس بال سفت و سخت از مدار کم زمین (LEO) سقوط کنید؟ Navy SEAL درک “Tiger” Bailey و فرمانده Sears Winged Insertion Command (SWIC) خود یک لباس بال آزمایشی Griffon ساخته اند که می تواند این کار را انجام دهد. سرانجام ، هنگامی که نامزد اصلی رئیس جمهور توسط دزدان دریایی برای باج گرفتن ، تیم 6 نفره بیلی SWIC باید جهان را قطع کند ، و برای نجات ، مرگ و زندگی مجدداً ورود قابل توجهی انجام دهد. چالش برای پایان دادن به تنها چند ثانیه برای حل مشکلات است. . آیا آنها می توانند زنده بمانند آیا آنها بر نجات تأثیر می گذارند؟ استاد علمی تخیلی رابرت جی. به تایگر بیلی. هر چهار ماجراجویی را در مجموعه Daedalus از Wilcroft بگنجانید که اکنون برای اولین بار با عنوان “The Daedalus Files: Sears Winged Insertion Command (SWIC)” جمع آوری شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Daedalus Files : SEALS Winged Insertion Command (SWIC)