دانلود پی دی اف کتاب The Cyclist

[ad_1]

تخریب از سحر آغاز شد. در دیوار کوبید. لوله های پیچ خورده از ریشه جدا شده است. قابهای پنجره شکسته است. کالبد شکافی تشخیص داده شد. ترور چرا؟ انداخته چرا آنجا؟ خطوط عجیب و غریب بر روی بدن او و جای زخم بر روی جلوی او ، DS George Cross را قادر می سازد جستجوی هویت این مرد را آسان کند. او زندگی جوانی را که به دنیای دوچرخه سواری آماتور ، عرضه غیرقانونی مواد مخدر ، حسادت ، جاه طلبی و عملکرد خانوادگی خودپسند می رود ، گره می زند. کسانی که از حقیقت و راه های غیر عادی عبور می کنند ، بدون اینکه چیزی را جستجو کنند ، از دوستان او می شوند. پس از آنکه پلیس به یک نتیجه نزدیک می شود ، کراس ناگهان ، ناگهان یک چرخش می کند. آیا این می تواند بزرگترین اشتباه حرفه او باشد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Cyclist