دانلود پی دی اف کتاب The Current Status of Humanitarian Intervention in Need of Legal Clarification. Analysis of the Legal and Humanitarian Justifications for Intervening In Libya and the Inaction in Syria

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق موضوعی از سال 2014 – حقوق اروپا و بین الملل ، ویژگیهای فکری ، نمرات: اعتبار ، دانشگاه هرتفوردشایر (دانشکده حقوق) ، برنامه درسی: حقوق بین الملل ، زبان: انگلیسی ، چکیده: مفاهیم این پایان نامه ها ، حاکمیت ، غیر – مداخله و مداخله انسان بخصوص در فصلهای بعدی بتدریج رونمایی خواهد شد. قضیه سوریه و لیبی به عنوان حوزه ای برای مفاهیم رونمایی شده در اصل عمل خواهد کرد. اصل حاکمیت دولت در تدوین قوانین بین المللی نقش زیادی دارد زیرا این یک پایه اساسی را بنا می کند که جامعه بین المللی بر اساس آن بنا می شود. منطق طبیعی این است که نظم بین الملل در صورت احترام به حاکمیت یکدیگر با رعایت موازین عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها ، نظم بین المللی به بهترین وجه حفظ می شود. ایده مدرن حاکمیت به روم باستان برمی گردد که در آن تمام قدرت های حاکمیت به امپراطور اعطا می شد. این یک قدرت مطلق ، واحد و فاقد صلاحیت بر اساس قراردادی داوطلبانه اما غیرقابل فسخ تلقی می شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Current Status of Humanitarian Intervention in Need of Legal Clarification. Analysis of the Legal and Humanitarian Justifications for Intervening In Libya and the Inaction in Syria