دانلود پی دی اف کتاب The Cryptorchid Testis

[ad_1]

دانش فعلی مربوط به هر دو تغییرات مرتبط با رمزنگاری عملکردی در بخشهای مختلف بیضه در این نشریه ارزشمند جدید خلاصه شده است. آسیب به اپیتلیوم دستگاه تناسلی و در نتیجه ناباروری در انسان و حیوانات آزمایشگاهی و همچنین میزان آسیب در مراحل مختلف رشد سلولهای زایا بحث شده است. علاوه بر این ، اطلاعات مربوط به هورمون درمانی و ارکیدوپکسی برای معکوس کردن آسیب های مربوط به Cryptorchid ارائه می شود. تغییرات ریختشناختی در سلولهای سرتولی و لیدیگ در زمینه هایپرتروفی سلولی و هیپرپلازی ، تغییر در تعداد و خصوصیات اندامک ، و همچنین مجتمع های اتصال سلول به سلول مورد بحث قرار گرفته است. تغییرات در سلولهای سرتولی و سلولهای لیدیگ ، از جمله اتصال گنادوتروپین ، استروئیدوژنز و سایر تغییرات متابولیکی ، و همچنین تأثیر تغییر یافته عملکرد بیضه بر تغییرات بعدی هیپوتالاموس – هیپوفیز بیان شده است. اختلال عروقی ، نقش احتمالی مواد پاراکرین و آسیب مستقیم حرارتی ، همه اینها ممکن است مسئول تغییرات مضر حاصل در یک یا چند محفظه بیضه باشند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Cryptorchid Testis