دانلود پی دی اف کتاب The Cross Examen : A Spirituality for Activists

[ad_1]

این بخش ارتباط اساسی بین معنویت و فعالیت در تعامل کراوس با یک الهیات سیاسی را بررسی می کند. نویسنده بر این باور است که تمرین و کنش متفکرانه همان رد پای صلیبی را دارند و به طور جدایی ناپذیری با یکدیگر پیوند دارند و هم شکست زندگی ما و هم تجزیه مربوط به صلیب عیسی مسیح در جهان را نشان می دهد. این همچنین خدایی را نشان می دهد که همیشه (و همین حالا) رستاخیز و زندگی را از راه مرگ به دنیای ما می آورد. صلیب و معاد ، سایر صلیب های بزرگ و کوچک را که چشم انداز دنیای ما و زندگی شخصی و شرکتی ما است و همچنین مکان هایی که قدرت معاد خدا در آن کار می کند ، زندگی را از مرگ بیرون می کشد و کوهپایه ها را ایجاد می کند ، روشن می کند. برای افشای اطلاعات از خلقت جدید. در این جلد نامه های پولس به غلاطیان و دانشمندان جدید به عنوان منبع غنی برای تأمل در این موارد خوانده شده و ثمره روح به عنوان فضیلت های سیاسی كه به مشاركت جمعی در کارهای ترمیمی خداوند در جهان كمك می كنند ، بررسی می شود. این کتاب با ارائه زوایای دید جدید بر روی صلیب و پولس رسول ، معنویت و کنشگری را به عنوان منابع عمیق و فعال برای ایمان و عمل معاصر گسترش داده و گسترش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Cross Examen : A Spirituality for Activists