دانلود پی دی اف کتاب The Criminal Law Defences Available to Battered Women Who Kill Their Abusers. A Psycho-legal Analysis

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی از سال 2019 – قانون ، بزهکاری ، رفتار غیرمعمول ، دانشگاه نیوکاسل ، برنامه درسی: قانون LLB ، زبان: انگلیسی ، انتزاع: این مقاله به توضیح این موضوع می پردازد که چرا تلاش برای درک “دفاع از سندرم سندرم زن” نه تنها ساده شده ، بلکه ساده لوحانه و ناعادلانه است. دفاعیات در دسترس زنان رنج دیده ای که مرتکب قتل می شوند باید ویژه شرایط باشد ، زیرا خشونت در یک بخش خصوصی و خصوصی را نمی توان به اندازه کافی درک کرد ، مگر اینکه در متن خاص آن تجزیه و تحلیل شود. یک تمایز مشخص بین زنانی که در اثر وضعیت روانی خود سوus استفاده کنندگان را می کشند و کسانی که این کار را انجام می دهند ، از حق قانونی دفاع از خود استفاده می کنند. به همین دلیل ، این مقاله به تفاوت بین زنان مبتلا به BWS و کشتن سوers استفاده کنندگان آنها در موقعیت های غیر برخوردها و ضربه زدن به زنانی که از BWS رنج نمی برند و ضربه زدن در موقعیت های رویارویی متمرکز است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Criminal Law Defences Available to Battered Women Who Kill Their Abusers. A Psycho-legal Analysis