دانلود پی دی اف کتاب The CLES-Scale: An Evaluation Tool for Healthcare Education :

[ad_1]

این کتاب کمک کننده اولین کتابی است که به چارچوب محیط یادگیری بالینی و نظارت (CLES) توجه دارد. نسخه اصلی ابزار مقیاس CLES در فنلاند در سال 2002 منتشر شده است ، و باعث ایجاد علاقه گسترده ای در اروپا و بین المللی شده است. شبکه CLES تحقیقاتی را در سطح اروپا انجام داده است. این کتاب دیدگاه منحصر به فردی از عملکرد بالینی دانشجویان در آموزش مراقبت های بهداشتی ارائه می دهد و در مورد چگونگی استفاده از سیستم کیفیت ملی در توسعه مداوم سیستم های نظارتی دانشجویان بحث می کند. این کتاب ابتدا اصول نظری و عملی آموزش بالینی را ارائه می دهد ، سپس چالش های آموزش بالینی برای مربیگری ، کارکنان بالینی و مربیان پرستار را تعریف می کند. این بخش همچنین نمونه هایی از مزایا و چشم اندازهای آینده چارچوب CLES در آموزش مراقبت های بهداشتی را ارائه می دهد. این هدف برای محققان و متخصصان بالینی است که به یادگیری بالینی دانشجویان در دانشگاه ها و سازمان های بهداشتی کمک می کنند. این به ویژه به عنوان یک ابزار یادگیری برای دوره های آموزشی مشاوره کارکنان بالینی و مطالعات آموزش مراقبت های بهداشتی در سطح استاد مناسب است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The CLES-Scale: An Evaluation Tool for Healthcare Education :