دانلود پی دی اف کتاب The City of Dreadful Night

[ad_1]

کیپلینگ که کاملاً از گشودگی کلکته در برابر ایده ها و ارزش های جدید شک داشت ، به سیاست های لیبرال و خودگردانی روی آورد و سهم شورای قانونگذاری بنگال را به سخره گرفت. کیپلینگ به عنوان استعاره ای از فساد در شوراها و شهرها از بو و بوی بد ، آب و فاضلاب بد استفاده می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The City of Dreadful Night