دانلود پی دی اف کتاب The Cherry Larrys Vs. Poison Berry

[ad_1]

در یک شهر جادویی پر از میرا و آناند ، همه چیز سریعاً به نوبه خود بد می شود. دو برادر عاشق اختراع توسط مشتریان معتمد خود هدایت می شوند. وقتی مربیان تحسین برانگیز او تصمیمات فاجعه باری می گیرند ، برادران دست از کار می کشند. آنها که از خشنودی بت خود و انجام کار درست متعجب شده اند ، آنها انتخاب می کنند. در برابر یک دوست دشمن شدند ، آنها آخرین امید برای بقای شهر هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Cherry Larrys Vs. Poison Berry