دانلود پی دی اف کتاب The Catholic Church in Taiwan : Problems and Prospects

[ad_1]

این کتاب تحلیلی انتقادی از توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان را ارائه می دهد و چالش های پیش روی آن را در دوران معاصر در نظر می گیرد. این مقاله بررسی می کند که چگونه انقلاب 1949 در سرزمین اصلی چین تعداد زیادی از روشنفکران چینی را به تایوان آورد و به کلیسای کاتولیک تایوان سرمایه های انسانی ارزنده ای برای بومی سازی مذهبی و ایدئولوژیک داد. این بخش جنبه های مختلف توسعه کلیسای کاتولیک تایوان را در زمینه بومی سازی در نظر می گیرد و جنبه های چند بعدی کاتولیک را در کلیسای کاتولیک تایوان از طریق تاریخ ، فلسفه ، علوم اجتماعی ، زبانشناسی ، موسیقی و ادبیات بررسی می کند چگونه آشکار می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Catholic Church in Taiwan : Problems and Prospects