دانلود پی دی اف کتاب The Call of the Wild: The Original 1903 Edition

[ad_1]

جک اعتبار خود را برای زنده ماندن در بی رحمی لندن می داند زیرا این اتفاق در بیابان آلاسکا در زمان طلا کلاوندایک رخ داده بود وقتی که جامعه غربی مشتاقانه دنیا را از نگاه داروین تفسیر می کرد. داستان به یک فیلم کلاسیک فوری تبدیل شد و همچنان با مفهوم نگرش طبیعت گرایانه به امور انسانی مانند “زنان وحشی طبیعت با بندر استارک طبیعت ، با رنگ قرمز در دندان و پنجه” مبارزه می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Call of the Wild: The Original 1903 Edition