دانلود پی دی اف کتاب The Business Ecosystem in the Middle East and Europe: Geopolitics, Brand Equity and Frugal Entrepreneurship

[ad_1]

این نسخه خطی عمدتا در دوره قبل از تعیین COVID-19 توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) به عنوان یک بیماری همه گیر جهانی به پایان رسیده است. هرج و مرج اقتصادی و خسارات جانی متعاقب آن تأثیر مهمی بر اعتماد به نفس مصرف کننده و سرمایه گذار دارد و باعث افزایش عدم اطمینان در ارتباط با تجارت و حمایت از سرمایه گذاری در میان افزایش خصومت میان غرب و چین می شود. با پیشرفت حمایت گرایی ، رقابت برای سرمایه گذاری بین المللی و توسعه بخش خصوصی شدیدتر می شود ، دولت ها به سمت داخل حرکت می کنند و اقدامات لازم را برای ارتقاili مقاومت و خود کفایی در زنجیره تأمین و ارزش انجام می دهند. با توجه به همه موارد فوق و پیش زمینه ژئوپلیتیکی خاورمیانه و اروپا ، این نسخه از زیر مجموعه داده های سطح کشور بانک جهانی برای انجام تجارت در زیر مجموعه ای از بیست و شش کشور برای تجزیه و تحلیل اکوسیستم تجارت در میانه استفاده شده است. شرقی. اتفاق می افتد. و اروپا با دریافت چندین توصیه برای تکمیل آن ، یک شکاف تحقق کیفیت نظارتی را تشخیص می دهد. علاوه بر این ، داده های موجودی پرداخت را برای به چالش کشیدن این فرض سنتی ترکیب می کند که موفقیت با بهبود قابل توجه در کیفیت محیط نظارتی از طریق اجرای اصلاحات در خط مبنای معیار 10 اصلاحیه تجارت (DBR) به طور مداوم قابل توجه است سرمایه گذاری. سود سهام ارائه می دهد. در عوض ، این نشان می دهد که برخی از اقتصادهای نمونه با رژیم های نظارتی کاملاً قابل پیش بینی و شفاف هنوز هم برای بهبود موقعیت خارجی خود به سرمایه گذاری خالص پرتفوی ناپایدار اعتماد نشان می دهند. با استفاده از ادبیات منتشر شده در مورد ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) به عنوان یک بنیاد ، این نسخه به تحلیل انتقادی چارچوب توجه-علاقه-اراده-عمل (AIDA) و همچنین مدل ارزش ویژه برند Keller و Aaker می پردازد. این یک مدل مفهومی را ارائه می دهد که مدل Aaker ، بازاریابی درونی (اندیشه) و رهبری فکر (TL) را در قالب یک چارچوب ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (ICBBEF) ادغام می کند که به شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME) امکان پشتیبانی می دهد مقیاس گذاری عصر دیجیتال. این نسخه ضمن ارزیابی برخی از یافته های فرهنگی و شناختی که در SME ها تصمیم می گیرند ، اغلب هنگام مدیریت دارایی های ارزش ویژه برندشان ، تصویب یک برآورد صرفه جویی از منابع را شناسایی می کند. مضامین کلیدی ادبیات سپس با پنج (5) مصاحبه تحقیق موردی کیفی در چارچوب جدید مدیریت برند اکتشافی (HBMF) سنتز می شوند. این شامل مدل آکر ، بازاریابی درونی ، رهبری فکر ، سازوکار بازخورد رضایت مشتری برای بهبود مستمر ، ریاضت در تخصیص و استفاده از منابع و تلفیق کلی جهت گیری فرهنگ بدون کار و وظیفه است. این نسخه همچنین رویكردهای جدید و مقرون به صرفه تری را برای سرمایه گذاری در املاك مسكونی در هلند بررسی می كند. بنابراین یک نقطه نظر برای تخمین و ارزش گذاری قیمت املاک به عنوان پایه ای برای ایجاد یک چارچوب قابلیت زندگی پشتیبانی از کارآفرینی مسکن مسکونی صرفه جو در آن کشور اتخاذ می کند. نسخه خطی در سه بخش پیش می رود: بخش اول اکوسیستم تجارت منطقه ای را تجزیه می کند ، و نیاز به اصلاحات اساسی را برجسته می کند. بخش دوم ادبیات مربوط به ارزش ویژه برند را مرور می کند و استراتژی های فرهنگی و شناختی را که توسط SME های نمونه اجرا می شود ، مستثنی می کند. قسمت سوم موضوع کارآفرینی صرفه جو را در بازار املاک مسکونی هلند بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Business Ecosystem in the Middle East and Europe: Geopolitics, Brand Equity and Frugal Entrepreneurship